Fotópályázat - Rácz Erika

Fotópályázat

Fotópályázat

"Ékszer" Fotópályázat 2023.
Eredményhirdetés:

Közönségdíj:  Putzné Molnár Veronika (Nyereménye: 20.000-Ft értékű vásárlási utalvány, mely levásárolható a www.raczerika.hu webáruházban.)

1. helyezett: Lehoczki Katalin (Nyereménye: 25%-os vásárlási kedvezmény,a www.raczerika.hu webáruházban.)

2. helyezett: Koncz László és Szanyi Kitti (Nyereményük: 1-1 20%-os vásárlási kedvezmény,a www.raczerika.hu webáruházban.)

3. helyezett: Baranyi Bea (Nyereménye:15 %-os vásárlási kedvezmény a www.raczerika.hu webáruházban.)

Mindenkinek köszönöm a fényképezésre fordított figyelmet és időt! Az ékszereimmel szeretném szebbé tenni a viselőik hétköznapjait és most ugyanezt visszakaptam a fotók és kedves sorok által! További sok sikert és jó egészséget kívánok minden pályázónak és vásárlómnak! 

"Ékszer" Fotópályázat 2023.

A pályázóktól Rácz Erika ékszerek fotóit várjuk üzenetben, vagy e-mailben (raczekszer@gmail.com). Amennyiben történet is fűződik hozzájuk, azt is szívesen fogadjuk. A fotók lehetnek kreatív tárgyfotók, vagy akár portrék is, melyeket közzéteszünk a https://www.facebook.com/raczerikaekszer oldal képgalériájában.

Nyeremények:

Közönségdíj: 20.000-Ft értékű vásárlási utalvány, mely levásárolható a www.raczerika.hu webáruházban.

1. helyezett: 25%-os vásárlási kedvezmény,a www.raczerika.hu webáruházban.

2. helyezett: 20%-os vásárlási kedvezmény,a www.raczerika.hu webáruházban.

3. helyezett: 15 %-os vásárlási kedvezmény a www.raczerika.hu webáruházban.

Beküldési határidő: 2023. április 25.
Eredményhirdetés: 2023. április 30.

A 2021-ben szervezett fotópályázat nyertesei:

-Közönségdíj: Erdőháti Anna (10.000-Ft értékű vásárlási utalvány)

- 1. helyezett: Nagy Enikő és Májiné Angéla (20%-os vásárlási kedvezmény)

-2. helyezett: Lehoczki Katalin és Kelemen Bettina (15%-os vásárlási kedvezmény)

-  3. helyezett: Koncz László, Körmendi Mariann és Banadics Edit (10 %-os vásárlási kedvezmény)

„ ÉKSZER FOTÓPÁLYÁZAT” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

1. A játék és a szervező

A REA 2004 Bt. (4100 Berettyóújfalu, Tompa Mihály utca 3.,adószám: 21950371-1-09, továbbiakban: Szervező) „Ékszer  Fotópályázat” címmel  nyereményjátékot hirdet (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

2. Kik vehetnek részt a Játékban?

·       A Játékban részt vehet minden 14 éven felüli, internet-felhasználó, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

·       Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

·       Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

·       A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

·       A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

·       A Játékos a Játékban csak a saját maga által készített fényképpel vehet részt. Kétség esetén a fényképpel kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni szerzői jogosultságok tisztázása és bizonyítása a Játékost terhelik.

·       Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

·       A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A Játék időtartama, menete

A Játék visszavonásig folyamatosan tart.
Beküldési határidő: 2023. április 25.

Értékelés: 2023. április 30.

Nyertesek száma:  4 fő: 1., 2., 3., helyezett és1 fő közönségdíjas

Eredményhirdetés: az értékeléstől számított legkésőbb 48 órán belül

 

Játék menete

A Játékban az a Játékos vehet részt aki:

  • a Játék felhívása szerint jár el, vagyis a www.raczerika.hu oldalon vagy személyesen vásárolt termékről fotót készít és azt a megadott e-mail címre (fotópályázat tárggyal), vagy Facebook üzenetben elküldi, lehetőség szerint kiegészítve a fotón látható tárgy történetével együtt.

 

Egyéb feltételek:

 

  • A fotókat minimum 500 kbyte, max 5 megabyte méretben várjuk.
  • A fotók legyenek egyediek, kreatívak és mutassák be a terméke előnyeit.
  • A Játékban e-mailben megküldött fotókkal, Facebook üzenőfalra vagy Facebook üzenetben küldött fotókkal lehet indulni.
  • A beküldött fotón nem lehet más személy, csakis a Játékos.
  • A fotó(k) beküldésével a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött fotó(ka)t és véleményeket/történeteket a Szervező a fotópályázaton kívül is felhasználja a raczerika.hu weboldalon és a hozzá kapcsolódó közösségi oldalain (Facebook, Instagram, Pinterest) promóciós célokra vagy egyébre.

 

4. Nyeremény, nyertes

A Játék során minden hónapban 3 fő: az 1.helyezett 25%-os vásárlási kedvezményt, a 2. helyezett 20%-os vásárlási kedvezményt, a 3. helyezett 15%-os vásárlási kedvezményt és 1 fő közönségdíjas 20.000-Ft értékű vásárlási utalványt nyer, melyet a www.raczerika.hu oldalon válthat be.
A nyertes fotók azok lesznek, melyek a legötletesebben vagy leghangulatosabban mutatják be a webáruházban (www.raczerika.hu) kapható termékeinket.

A legjobb fotókat közzétesszük a Facebook oldalunkon is.

A Játékosok közül a fotópályázat 1., 2., 3. helyezettjét a Rácz Erika Ékszerek csapata választja ki, a közönségdíjas a Facebook felületén legtöbb Like-ot kapott fotó lesz.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

·       a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 14. életévét;

·       az értesítő levélre, üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

·       bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

·       egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

·       egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

·       jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

5. Nyertes értesítése

A Szervező az Játék nyertesét e-mailben vagy Facebook üzenetben értesíti.

A nyertes nevét a REA 2004 Bt. (https://www.facebook.com/raczerikaekszer/) Facebook oldalán is közzétesszük.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

 

6. Nyeremény kézbesítése

A nyeremény átvételével kapcsolatosan a nyertest e-mailben, Facebook üzenetben tájékoztatja a Szervező a részletekről.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

7. A Szervező felelőssége és Szerzői jogok

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.  

A Játékos köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait – így különösen kézbesítési címét – hibásan adta meg.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért.

A Szervező tiszteletben tartja a szerzői jogokat és kér minden Játékost, hogy a Játék tisztasága érdekében ne éljenek vissza mások képeivel. A Játékban részt venni csak saját fényképpel lehet, az 2. pontban meghatározottak szerint. Azt a Játékost, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervező kizárja a Játékból.

Mivel a Szervező nem tudja hitelt érdemlően ellenőrizni a fotó(k) beküldője, készítője  valamint a fotón látható személy (ek) közötti személyazonosság fennállását, ezzel összefüggésben semmilyen felelősséget nem tud vállalni azért, ha valamely beküldő - félrevezető módon és szándékkal - nem a saját fotóit küldi be, és a fotó(k) megjelentetésével a fotó(k) készítőjét / tulajdonosát / a fotón látható személyt emiatt (anyagi és/vagy erkölcsi) kár éri. Ebben az esetben minden felelősség és kártérítési kötelezettség kizárólag a fotó(k) beküldőjét, a Játékost terheli.

A Szervező nem köteles vizsgálni a képek eredetét, a Játékos által elkövetett esetleges szerzői jogi jogsértésekre vonatkozóan a Szerevező minden felelősséget kizár!

A jelen Szabályzat elfogadásával a Játékos teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját fényképet küld be (így annak személyhez fűződő szerzői jogosultja saját maga, illetve közösen létrehozott mű esetén az saját magát, illetve szerzőtársát illeti), továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a beküldött képpel kapcsolatos, szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik.  

Kép beküldésével a Játékos vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll, ennek keretében köteles a Szervezőt mentesíteni bárminemű felelősség alól.

Ha a Játékos által beküldött fénykép – akár a Játékosnak felróhatóan, akár nem felróhatóan – jogszabály rendelkezésébe ütközik, vagy harmadik személy jogát sérti, az ebből fakadó minden kötelezettségért a Játékost kizárólagos felelősség terheli. Ennek keretében köteles a Szervezőt mentesíteni bárminemű felelősség alól.

Ha a Szervező ellen a Játékos fényképével kapcsolatban álló ügyben eljárás indul, akkor a Játékos köteles közbenjárni, hogy a Szervezőt az eljárásból, ill. perből elbocsássák, továbbá köteles beavatkozóként a perbe belépni és hozzájárulni ahhoz, hogy a Szervezőt elbocsássák a perből, velük szemben az eljárást megszüntessék, ill. az elmarasztaló határozat alól mentesítsék.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a beküldött képeket weblapján, Facebook oldalán, a pályázattal kapcsolatban kiadott sajtóközleményben, egyéb anyagokban megjelenítse. A Szabályzat elfogadásával a Játékos kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az általa benyújtott pályamunkák tekintetében nem tart igényt az ebből eredő jogokra, sem szerzői jogdíjra.

A Szabályzat elfogadásával a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező művét a Játék ideje alatt, illetve azt követően is felhasználja, valamint kifejezetten lemond a művel kapcsolatos díjazásról. A Játékos műveire kifejezetten ingyenes, földrajzi valamint felhasználási mód és mérték korlátozása nélküli, határozatlan időre szóló, nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Szervező számára, így különösen, de nem kizárólagosan, hogy a Szervező a képről másolatot készítsen, azt saját gazdasági céljaira felhasználja.

 

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1. Tájékoztatás

A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa szerint tájékoztatja a Játékost, hogy a Játékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Játékos hozzájárulásán alapul.

Fénykép beküldésével, valamint nevének és e-mail címének megadásával a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A Játék során a Szervező a jogszabály és a Játékos hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Játékos által megadott alábbi személyes adatokat, a Játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

- név

- e-mail cím

- levelezési cím.

A személyes adatokat kizárólag a Szervezőnek a Játék lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.  

A Játékos tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen, az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

8.2. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

·       hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje,

·       feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

·       Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a fenti pontokban meghatározottakon túl a Játékos nevét nyilvánosságra hozza a Rácz Erika Ékszerek hivatalos Facebook oldalán.

 

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, valamint a Szabályzatban leírt egyéb feltételek megszegése esetén külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

Kizárás esetén a Játékos nem tarthat igényt nyereményre, illetve – amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, vagy bár a kizárás oka már a nyeremény átadása előtt jutott a Szervező tudomására, de a szükséges vizsgálat már csak a nyeremény átadása után zárul le, úgy a már átadott nyereményét – illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét – köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Játékos, illetve fénykép helyett saját belátása szerint egy másik Játékost, illetve fényképet hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.

 

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező teljes körűen mentesíti a Facebookot minden játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 

A Játékhoz sok sikert kívánunk!

A Rácz Erika Ékszerek Csapata

Gyors szállítás

Rendeljen most!
 

Ezüst ékszerek

Ingyenes díszcsomagolással.
 

20 éves

szakmai tapasztalat
REA 2004. Bt. | 06-30-542-5598 | 4100 Berettyóújfalu, Tompa Mihály utca 3. Impresszum